ACTIVITATS PUNTUALS
Sortida familiar amb BTT (menors de 12)

Recorregut de 10km, fàcil i apte per tothom.

Al finalitzar circuit d'habilitats amb bicicleta.

A càrrec de l'Escola de Ciclisme Jufré Vic- ETB

Inici a les 09.30h

Lloc: Passeig del Ter (sota el Pont Nou)

Cal portar la bicicleta i el cascHelp M'interessa reservar plaça pel següent trimestre i que em sigui girat un rebut a finals de març al meu número de compte: (Si no t'interessa posa No i si ja ens has donat el número posa Ja teniu el número)
DNI  
Help Si ja us heu inscrit alguna altra vegada amb aquest
DNI es carregaran les dades automaticament.
Per inscripcions de menors que no disposin de DNI,
podeu utilitzar el DNI del pare/mare amb un guió
i el Nº de fill (ex. 99999999Z-1)
Clica aquí per carregar les dades
Nom  
Cognoms  
Data naix.  
Help Format DD/MM/AAAA. Per exemple: 14/07/1998
Adreça  
Municipi  
Codi Postal  
Telèfon  
Help Preferentment telèfon mòbil
Email  
Verificar email  
«D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) us informem que les vostres dades s’inclouen en el fitxer “Programa d'Activitat Física i Salut”, el responsable del qual és l’Ajuntament de Roda de Ter. Les vostres dades són tractades amb l’única finalitat de mantenir la comunicació. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, modificació, cancel•lació i oposició tot enviant un correu a esportsroda@rodadeter.cat .»
Declaro responsablement que en cas de tenir febre, presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19 o ser un contacte estret d'una personsa positiva, m'abstindré de participar a l'activitat.
Declaro que conec els protocols de prevenció, higiene i seguretat i accepto complir-los en la seva totalitat.
Autoritzo que el/la meu/va fill/a pugui participar a l'activitat que organitza l'Ajuntament de Roda i que anirà acompanyat/da per un adult major de 18 anys. Anoteu nom, cognoms i DNI del pare, mare o tutor.